Survey responses were anylysed using both quantitative and qualitative methods and segmented by two groups of respondents – citizens/PR (people established in Australia) and newly arrived Ukrainians. The survey results lay the ground for shaping the priorities of United Ukrainians as well as developing the data-driven strategy for the upcoming periods.

To access raw survey data please send your request to info@unitedukrainianswa.au


Відповіді на опитування були проаналізовані кількісним та якісним методами та поділені на дві групи респондентів – громадяни/PR (люди, які проживають в Австралії) та новоприбулі українці. Результати опитування закладають основу для формування пріоритетів United Ukrainians, а також розробки стратегії на основі даних на найближчий період.

Щоб отримати доступ до необроблених даних опитування, надішліть запит на адресу info@unitedukrainianswa.au

Survey 2023 results.pdf