United Ukrainians WA was formed by a group of passionate Ukrainian Australians who felt the urgent need to rally together, to bring awareness, to raise funds, and to assist recently arrived Ukrainians, after the harrowing news on the 24th of February, that Russia had declared war on our beloved Ukraine.


Started as the ‘Stop War in Ukraine Coordination Group’, we have gone from strength to strength, beginning with daily peaceful protests outside Wesley Church in the CBD, the ‘Stop War in Ukraine’ rally held on the 5th of March at the Supreme Court Gardens, which drew a crowd of more than 500 people, continuing with further rallies at Forrest Place, Yagan Square, and almost weekly rallies on Matagarup Bridge, which have also served as fundraisers.


Furthermore, we have been very active with regular fundraising through selling bracelets, pens, baked goods, food, and simply asking for donations at various events, concerts, markets, and bakeries, just to name a few. We are proud of the hard work that has gone into raising funds that have been distributed to many organisations on the ground in Ukraine.


We are also proud of the connections, the support and the relationships that we have forged with State and Federal Senators and Members of Parliament, and we are honoured to have formed a good relationship with the Ukrainian Ambassador to Australia, His Excellency Mr Vasyl Myroshnychenko, during his recent visits to Western Australia.


Moving forward, the aims of our organisation are as follows:

  • To support and promote Ukrainian culture in WA

  • To provide ongoing support for the Ukrainian community in WA

  • To assist with successful social and economic integration of the newly arrived migrants, including those currently fleeing the war in Ukraine

  • To support Ukraine and her people in building a democratic, modern, strong, and prosperous country through various initiatives such as fundraising, consultations by experts in the key areas of development, experience exchange, interstate and international collaboration with other similar organisations.

In order to achieve these aims, we are inviting anyone with a love for Ukraine to become a member. The membership fee is $20 per person ($5 for new arrivilas) per year, which will cover the costs of public liability insurance, the hiring of venues and equipment for future events, purchasing items to assist with fundraising.


We are looking forward to working alongside, and in cooperation with already established Ukrainian organisations in Western Australia, as well as with the wider Ukrainian community of Western Australia. We are all United Ukrainians.


United Ukrainians WA була створена групою патріотично налаштованих українських австралійців, які відчули нагальну потребу об’єднатися, привернути увагу, зібрати кошти та допомогти нещодавно прибулим українцям після жахливих новин 24 лютого про те, що Росія розпочала війну на нашій любій Україні.

Почавши як Координаційна група «Stop War in Ukraine», ми набирали сили зі щоденних мирних протестів біля церкви Wesley в центрі міста, мітингу «Зупинимо війну в Україні», що відбувся 5 березня в Саду Верховного Суду, який зібрав понад 500 небайдужих українців, подальші мітинги на Форрест-Плейс, площі Яган і майже щотижневі мітинги на мосту Матагаруп, які надали можливість зібрати багато коштів.

Крім того, ми активно проводили різноманітні акції, на яких продавали браслети, ручки, різноманітні кулінарні вироби власного виготовлення та збирали пожертви на різноманітних заходах, концертах, ринках, кафе, тощо. Ми пишаємося важкою роботою для збору коштів, які були розподілені між багатьма організаціями в Україні.

Ми також пишаємося встановленими контактами, підтримкою та співпрацею, які ми налагодили з сенаторами штатів і федеральними органами влади та членами парламенту, і для нас велика честь встановити добрі стосунки з Послом України в Австралії Його Високоповажністю паном Василем Мирошниченком під час його останніх візитів до Західної Австралії.


Наступні цілі нашої організації такі:


  • Підтримувати та впроваджувати українську культуру у Західній Австралії

  • Забезпечувати постійну підтримку української громади у Західній Австралії

  • Сприяти успішній соціально-економічній інтеграції новоприбулих, у тому числі тих, хто зараз рятується від війни в Україні

  • Підтримувати Україну та її народ у розбудові демократичної, сучасної, сильної та процвітаючої країни через різноманітні ініціативи, такі як збір коштів, консультації експертів у ключових сферах розвитку, обмін досвідом, міждержавна та міжнародна співпраця з іншими подібними організаціями.

Для досягнення цих цілей ми запрошуємо всіх, хто любить Україну, приєднатися до лан нашої організації. Членський внесок становить 20 доларів на людину (5 доларів для новоприбулих) на рік, що покриє витрати на страхування громадської відповідальності, оренду приміщень та обладнання для майбутніх заходів, придбання усього необхідного для збору коштів.


Ми хочемо працювати пліч-о-пліч з уже створеними українськими організаціями в Західній Австралії, а також із усією українською громадою Західної Австралії. Ми - Об’єднані Українці.

Contact info@UnitedUkrainiansWA.au


Founders:

Andriy Tatsiy

Alina Chornoruk

Olena Yukhymets

Myroslava Del Carlo

Timothy Juszczuk-Soltys

Rostyslav Grynychyn